home

Eskortering och händelser i Ålands hav och Bottenhavet under åren 1939-1941

​Robotbåt Ystad – Resa i Österled – – Bo Jansson, augusti 2021

​“Vår beredskap är god” – Per-Albin Hansson

​​​Enligt Europeiskt underlag så är det omkring 150.000 minor utlagda i olika typer av minerings företag under 1:a resp.11. a världskriget samt under det kalla kriget i Östersjöns farvatten.

​Inledning

Ett historiskt föredrag om Sveriges politik under krigsåren 1939-1945. Föredraget handlar om flottans mobilisering och speciellt om ett fartyg som levererades till svenska flottan år 1908, på vilket min far tjänstgjorde som Eldare under krigsåren 1939-1940.

​​Del 1, Föredraget 2019

 1. ​Bakgrund & Inledning
 2. Föredragets innehåll, delar och huvuddokument
 3. Orientering beträffande läget i Östersjöområdet samt kustflottans övningar, våren och sommaren 1939
 4. Ritnings presentation av HMS Wale
 5. Besättningens mässar och drabbningsplatserLoss kastning för provskjutningar av torpeder, proviantering av livsmedel och ammunition
 6. Klart skepp – HMS Wale förberett för krig
 7. Loggboksnoteringar till K.K & Ystad
HMS Wale
Click for larger image

Del 2, Österled 2021, Finland HANGO : TALLIN Estland

Sverige i Orkanens Öga 1941”

​Den 30 november år 1939 när Ryssland startade anfallet mot Finland, och finska vinterkriget inleds

 1. Repetition HMS Wale
 2. Ritningar samt prestanda YARROW pannor från Glasgow Skottland
 3. Observations listan från 1908 års första expedition med nybyggda Jagaren Wale
 4. Expeditionerna/provturerna längs med svenska kusten under 1900 talet
 5. Ombasering och avresa från Skeppsholmen till Ålands hav
 6. Utförligare redovisning av patrulleringen i Ålands gattet (Kvarken) under vintern 1939
 7. Minerings sjökort, Östersjön – Utläggning av Ålands minering på svenska och finska sidan, totalt över 650 minor där Sverige skänkte 300 minor samt 500 sjunkbomber till Finland
 8. Eskortering och mötesplatser för mottagning och lämnade konvojer, samt skydd av mineringen i Norr Understen
 9. Rysslands anfallsplaner mot Åland, Finland och Sverige den 10 september 1940 – Stilleståndsavtalet var ratificerat den 13 mars 1940 mellan Finland och Ryssland
 10. Tyska flottans gruppering i Ålands skärgård den 21 september 1941, efter att operation Barbarossa inletts 22 juni 1941
 11. ​Den totala Tyska slag styrkan i och omkring Finska viken & Östersjön var totalt 100 enheter fördelat på Slagskepp, kryssare, jagare, 10 st stora Min utläggare, Torpedbåtar, ubåtar och minsvepare.mm. samt med omfattande flygunderstöd
 12. Motsvarande Ryska Baltic Flotte var också omfattande med 6 st Kryssare, 21 Jagare ,65 u-båtar,6 st min utläggare samt 700 st flygplan
 13. Angöring i Ålandskärgård via farleden Bogskär av Baltic flotte nr 1. Deras order var nu att angripa Russian Baltic Flotte vid en eventuell utbrytning från Finska viken till Östersjön .Planen var förmodligen verkans eld från Tirpitz grova fartygs artilleri skulle stoppa allt om tankar kring en utbrytning förbi Åland
 14. Evakueringen av Ryska Baltic Flotte från Estland under Operation Barbarossa inleds inleds 28 Augusti 1941
 15. Efter 10 veckors av strider så avancerade Tyska styrkorna till Tallin och slutligen den 28 Augusti så evakuerades den Röda Baltic Flotte innefattande 160 fartyg ,60.000 ton av utrustning samt 30.000 soldater mot inre delen av Finska viken.
 16. Evakueringen av Flottstyrkan mot Kronstad i Finska viken utsattas konstant för attacker från Tyskland och Finland då Tyska Baltic flotte hade baser i Helsingfors. Mycket omfattande förluster blev följden av dessa ständiga attacker mot den Ryska Baltic flotte samt inseglingar i Minfält .Flyganfall .mm. Totalt av160 fartyg så sänktes 65 fartyg och ett flertal blev sönderskjutna och många liv skördades. I samband med utrymnings operationen av Ryska Baltic flotte från Tallin 28 augusti 1941 färdigställdes bla : Juminda minfältet av Tyskland & Finland den 27-28 Augusti som nu spärrar av området mellan Estland och Kalkbådan  och försvårar den Ryska Flottans reträtt till Kronstads området i Finska viken.
 17. Enbart I den minspärren sänktes 25 av 29 deltagande större ryska transportfartyg samt 5 st Ryska jagare ,3 st korvetter, samt 2 ubåtar gick förlorade i minspärren. Den händelsen anses som en av den enskilt störst Minkatastrofen i historien
 18. Evakueringen av Flottstyrkan mot Kronstad i Finska viken utsattas konstant för attacker från Tyskland och Finland då Tyska Baltic flotte hade baser i Helsingfors. Mycket omfattande förluster blev följden av dessa ständiga attacker mot den Ryska Baltic flotte samt inseglingar i Minfält .Flyganfall .mm. Totalt av160 fartyg så sänktes 65 fartyg och ett flertal blev sönderskjutna och många liv skördades
 19. Jagarsprängningarna i Horsfjärden den 17 september 1941 av Eskort Jagarna HMS Klas Horn, HMS Klas Uggla , samt HMS Göteborg sker under samma månad när de största sjö-slagen i Östersjöns Historia sker i vårt närområde med omfattande Ubåts operationer mot Tyskt tonnage.Evakueringen av Ryska trupperna från Hangö i Finland inleds den 31 oktober då Tyska trupperna avancerar i snabb takt och hela Ryska ockupations styrkan på 30.000 man med omfattande utrustning och installationer riskerar att bli 4 instängda
 20. Evakueringen blev kostsam för den Ryska Baltic Flotte där ibland 7.500 ton.s Fartyget Josef Stalin.s som var lastad med Ammunition samt med 4000 militär personal ombord gick in i ett minfält där 4 st minor detonerad och hela fartyget sprängdes i en fruktansvärd explosion med minst 2000 omkomna.

GERMAN BALTIC FLOTTE

​Referenser och material

 • Bifogade bilder: Horsfjärden, HMS Wale, HMS Göteborg, KSM TIRPITZ
 • Sjökort: SE 536 INT 1777
 • Sjörkort: SE 619 INT 1240
 • Sjöfartsverket Note 229, Mines
 • Special Ledskär Åland
 • Mineringsområden, Ålands hav
 • Finsk – Estniska spärren i Finska viken med start 1930
 • Bilaga: Observationslistan år 1908, Örlogsvarvet
 • Ockupera Aland (Sten Ekman)
 • Planer Pa Overtagande Av Åland (Sten Ekman)

Bo Jansson Sjövärnskårist samt tjänstgörande under VPL på  212 Minsvepardivision som Maskin chef. Medlem och besättning medlem på  RB 142 Ystad i Veteranflottiljen samt medlem i Flottans Män.
Historiskt intresse gällande strategiska frågor kring och runt Östersjön

Contact :  Bo Jansson  email bojansson@me.com